diumenge, 13 de setembre del 2009

Més col·laboracions: Biòlesgs Glocals i Centre per la Cooperació i el Desenvolupament de la UPC
Un altre trobada-reunió per tal de col·laborar en xarxa fou amb Eva Vendrell del Centre per la Cooperació i el Desenvolupament (CCD) de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) de la UPC a Castelldefels. Fou una reunió a tres bandes:UPC, Womba i Biòlegs Glocals. La reunió s’esdevingué el dia 09/07/09 a les instal·lacions de la ESAB. Un dels objectius fou la presentació de la nostra entitat i de les possibles cooperacions i sinergies que podíem establir en el marc del projecte moringa.

Com un possible suport tècnic/científic puntual per part de professors i/o alumnes de l’ESAB. Aquest suport podria establir-se dins de les convocatòries del Centre per la Cooperació i el Desenvolupament de la UPC (CCD) amb estudiants de grau d’Enginyeria Tècnica: estades de 2 mesos màxim (durant les vacances d’estiu) per a la realització de projectes de final de carrera, serien activitats puntuals i concretes. Amb estudiants de Màster: estades de fins a 6 mesos per a la realització del projecte final del Màster. I amb professorat i/o personal d’administració i serveis (PAS) de l’ESAB. Cal tenir present que les convocatòries del s’obren el març i es resolen al maig. Es poden extreure exemples de projectes en la memòria del CCD

Biòlegs Glocals i Womba realitzaran en conjunt les necessitats del projecte moringa i propostes de possibles activitats de col·laboració tenint present els criteris de col·laboració esmentats. I per part de l’ESAB es difondran les diferents propostes i cercaran estudiants i/o professors interessats en col·laborar, així com donaran suport en la presentació de sol·licituds.