dissabte, 27 de setembre del 2008

Primers passos de Biòlegs Glocals

Ahir, divendres 26 de setembre, és va fer la primera trobada de Biòlegs Glocals. Es va presentar el bloc i es va fer una petita explicació de la missió que tenim, dels objectius generals i les principals tasques o línies d'actuació que s'han de portar a terme per tal de poder engegar els primers projectes.

El primer pas és la formalització legal. De fet ja està en marxa, la setmana vinent es portaran els estatuts i l'acta fundacional a la Generalitat de Catalunya. Un segon pas, encara més important, és presentar-nos de forma molt individualitzada a d'altres entitats i ONG. Per això, amb la col·laboració del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, és farà promoció del nostre bloc i es proposarà a aquestes altres entitats de construir conjuntament un llistat de projectes on hi podem intervenir els biòlegs, on hi hagi demanda de personal tècnic. Paral·lelament, volem detectar els biòlegs que estant treballant, voluntàriament o contractats, en aquestes institucions per tal de poder afegir-los al directori. Directori que es complementarà amb els biòlegs de Col·legi de Biòlegs de Catalunya interessat en participar en tasques de desenvolupament. Aquest directori també s'obrira a altres entitats prou importants, a Catalunya, des del punt de vista més acadèmic, en el coneixement de la biologia, entitats que podrien esdevenir, lògicament, socis corporatius de Biòlegs Glocals. Aquesta segon pas es començarà ara i s'allargarà fins a final d'any.

Un tercer pas és la presentació formal en societat. Hi ha previst, encara però per concretar, la realització d'una taula rodona on intervindran: un representant de la Generalitat, un del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, un d'una ONGD (organització no governamental per al desenvolupament) i un de Biòlegs Glocals. Està previst fer aquesta presentació entre març i abril del 2009.

dissabte, 20 de setembre del 2008

Professionals Glocals

Els biòlegs podem actuar a través de la nostra professió arreu del món. De fet això és una de les conseqüències de la globalització. Nosaltres, des del nostre àmbit més proper som professionals de la biologia i és el Col·legi de Biòlegs de Catalunya el que ens presenta davant la societat, avala la nostra professionalitat. Aquí en aquest vídeo, a la barra lateral del bloc, tenim una petita mostra de la nostra professió glocal. Una professió que des de la nostra acció més pròxima i quotidiana ens pot portar cap a tot el món. De fet, aquest és l'objectiu de Biòlegs Glocals.

diumenge, 14 de setembre del 2008

Primera trobada

El dia 26 de setembre, farem la primera trobada de Biòlegs Glocals a la seu del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, a les 18:00. En aquesta primera trobada és farà la presentació de l'ONGD, es plantejaran una per una quines són les seves futures línies d'acció partint sempre dels objectius de referència dels estatuts. També farem la presentació del seu Consell Directiu.

També s'exposarà la metodologia de treball per projectes cooperatius en xarxa adoptant les noves tecnologies de l'aprenentatge, el coneixement i la cooperació com a punt de partida o el que s'nomena web 2.0. Tot els socis/es i col·laboradors/es de l'entitat podran contribuir de forma real a l'aconseguiment de cadascun dels projectes plantejats o que es plantegin des dels seus entorns més immediats.

dissabte, 13 de setembre del 2008

El primer pas: fer xarxa

Com associació nova que som hem de donar-nos a conèixer a les ONG per tal de poder aconseguir amb major celeritat els nostres objectius. Contactarem tant amb les institucions que puguin semblar més properes a la temàtica biològica com amb aquelles que només, que no és poc, que es dediquin al desenvolupament humà.

Algunes del primer grup són: Veterinaris Sense Fronteres, Xarxa de Consum Solidari, Naturalistes Sense Fronteres, Centre d'Estudis Amazònics, Lliga dels drets dels Pobles, Entrepobles, Enginyers Sense Fronteres, Educació Sense Fronteres, Metges sense Fronteres. Aquestes associacions tracten projectes que lliguen la biodiversitat o els recursos naturals amb les poblacions humanes.

Del segon grup, entre d'altres, hi ha: Justicia i Pau, Intermon, Fundació Pere Tarres, la Federació Catalana d'ONG per al desenvolupament, La Fundació Xandra, Canal Solidari, Ekoos, etc. Aquestes entitats treballen en molts àmbits, però sobretot fan una gran tasca de conscienciació.

Es tractarà de contactar amb els càrrecs directius d'aquestes entitats per tal d'arribar a acords. Dins d'aquestes entitats segur que hi ha treballant, de forma remunerada o de forma voluntària, biòlegs. Aquests biòlegs estan altament motivats realitzant aquestes tasques, nosaltres volem conntactar amb ells per tal d'aconseguir conjuntament un major i millor desenvolupament humà.

Les nostres finalitats

La nostre finalitat general és treballar en tasques de cooperació per al desenvolupament i la solidaritat internacional. Aquesta finalitat es concreta en:

1.Proporcionar assistència i ajuda tècnica i científica a projectes, tant en les etapes d’elaboració com en les d’implementació, de desenvolupament humà, a qualsevol lloc del món, relacionats amb la professió de biòleg en tots els seus àmbits: medi ambient, alimentació, docència, formació, divulgació i sanitat.

2.Mitigar i corregir les deficiències i les irregularitats ambientals, sanitàries, alimentàries, educatives i formatives en poblacions en vies de desenvolupament mitjançant el disseny i la implementació de projectes de desenvolupament humà a qualsevol lloc del món.

3.Detectar i denunciar, davant d’organismes competents, les deficiències i les irregularitats en aspectes tècnics i científics relacionades amb les competències professionals del biòleg que es produeixin en poblacions en vies de desenvolupament.

4.Col·laborar i cooperar de forma interdisciplinar amb associacions, empreses, organitzacions no governamentals, organitzacions i organismes estatals o internacionals per donar el suport tècnic i científic necessari, relacionat amb les competències professionals del biòleg, en projectes de desenvolupament.

5.Difusió dels objectius de l’entitat a altres llocs del món i creació d’associacions germanes amb les mateixes finalitats, sobretot en els països receptors d’ajuda humanitària.

6.Formació de tècnics i científics especialistes en biologia, formació de la població local, de tècnics i professionals d’organitzacions no governamentals, de voluntaris d’organitzacions no governamentals, de professionals i tècnics d’organismes estatals que ho necessitin o ho demanin. Sobretot en països receptors d’ajuda humanitària.

7.Divulgar problemàtiques relacionades amb la biologia tant a les zones d’actuació com a Catalunya.

8.Generar informació en l’àmbit de la gestió dels recursos naturals relacionats amb la pobresa.

9.Totes aquelles finalitats no descrites anteriorment i que l’actuació professional dels biòlegs pugui conduir a ajudar a les poblacions humanes a un desenvolupament humà i sostenible.

Biòlegs Glocals, biòlegs pel desenvolupament humà

Durant el més de setembre el Col·legi de Biòlegs de Catalunya realitzarà la presentació oficial de l’Organització No Governamental pel Desenvolupament Biòlegs Glocals. La finalitat general d’aquesta ONGD és treballar en tasques de cooperació per al desenvolupament i la solidaritat internacional. Aquesta finalitat es concreta en proporcionar assistència i ajuda tècnica a projectes de desenvolupament humà, tant en les etapes d’elaboració com en les d’implementació, a qualsevol lloc del món, relacionats amb la professió de biòleg en tots els seus àmbits de treball: medi ambient, alimentació, docència, formació, divulgació i sanitat. Aquesta assistència també inclou altres ONG.

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya té un fort lligam amb Biòlegs Glocals, és un dels nostres soci coorporatius, i a més un membre de la Junta directiva del Col·legi de Biòlegs de Catalunya forma part de la Junta directiva de Biòlegs Glocals. Aquest lligam és del tot lògic donat que Biòlegs Glocals té una finalitat tècnica lligada totalment al món professional del biòleg.

Ens dirigim a vosaltres per tal que qui estigui interessat pugui contribuir i participar a tirar endavant les activitats previstes per l’associació Biòlegs Glocals. Podeu contactar directament amb el Col·legi de Biòlegs de Catalunya a través dels correus electrònics(biolegsglocals@gmail.com)i(cbc@cbc.cat) o a la secretaria (telf: 93 487 6159).