dissabte, 20 de setembre del 2008

Professionals Glocals

Els biòlegs podem actuar a través de la nostra professió arreu del món. De fet això és una de les conseqüències de la globalització. Nosaltres, des del nostre àmbit més proper som professionals de la biologia i és el Col·legi de Biòlegs de Catalunya el que ens presenta davant la societat, avala la nostra professionalitat. Aquí en aquest vídeo, a la barra lateral del bloc, tenim una petita mostra de la nostra professió glocal. Una professió que des de la nostra acció més pròxima i quotidiana ens pot portar cap a tot el món. De fet, aquest és l'objectiu de Biòlegs Glocals.